FAQs

De vragen in de FAQ zijn bedoeld om de meest gestelde vragen te beantwoorden.

Antwoorden op vragen betreffende levering, retouren en defecten, kunnen wij alleen beantwoorden als het product bij ons is aangeschaft. Is het artikel niet via deze website gekocht? Dan raden wij aan om met de vraag betreffende levering, retouren en defecten naar de klantenservice van de (web)winkel te gaan waar het Vitamix artikel wel is aangeschaft.

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
     – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
     – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
     – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismaking abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

De levering zal worden verzorgd door vervoerder GLS. Als u niet aanwezig bent op de dag van levering zal de vervoerder een brief achterlaten in uw brievenbus. Op de brief staat aangegeven waar uw levering naar toe is gegaan. Het kan worden geleverd bij uw buren en anders wordt het gebracht naar een plaatselijke afhaalpunt van GLS. De vervoerder zal de gegevens in de brief noteren. U kunt ook contact opnemen met het GLS afhaalpunt om weer een nieuwe leverafspraak te maken. 

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping:

https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx

maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van
uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug
met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen
kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar
gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U kunt gebruik maken van vervoerders als GLS, DHL of PostNL.

Ons retouradres:
M.B.S. Online B.V.
De Giesel 5
6081 PG Haelen

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van de goederen vast te stellen.

 

Dit is natuurlijk erg belangrijk! Wij streven ernaar om de bestelling binnen 2 á 4 werkdagen te leveren.

U kunt de bestelling volgen in de verstuurde track en trace. Mocht u geen track en trace hebben ontvangen, raden wij u aan contact met ons op te nemen via e-mail: verkoopnl@mbsonline.nl

Nee, helaas is dit niet meer mogelijk.

Helaas is dit nog niet mogelijk. 

Bestellingen met een waarde boven de €39,00 worden gratis bezorgd. Onder de €39,00 worden verzendkosten van €6,95 gerekend.

U kunt het artikel binnen 14 dagen na ontvangen van de bestelling (indien redelijkerwijs mogelijk in ongebruikte en originele staat) retourneren. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

In de handleiding van het product staat een pagina met wat te doen bij problemen. Staat de melding er niet tussen, neem dan contact op met de klantenservice.

Dat is zeker mogelijk. Wij raden u aan om contact op te nemen met de klantenservice.

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Hieronder treft u de link

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Raadpleeg het garantiecertificaat of handleiding dat bij uw machine is geleverd voor specifieke informatie over uw garantie.

Als u hier niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de klantenservice. Let op; dit geldt alleen wanneer het artikel is aangeschaft bij deze webwinkel.

Afhankelijk van het model dat u bezit, kunt u mogelijk een kopie van uw gebruikershandleiding downloaden. Sommige gebruikershandleidingen kunnen worden gedownload via de webshop bij het betreffende artikel. Als uw handleiding niet online beschikbaar is, neem dan contact op met de klantenservice om een exemplaar aan te vragen.

Alle motoren worden in de fabriek getest, maar intensief gebruik leidt tot verdere uitharding van de motorwikkelingen in nieuwe machines. Deze uitharding veroorzaakt een schroeilucht, maar dit is heel gewoon in motoren met een spoel. Deze geur verdwijnt snel na een paar keer gebruiken.

 

De motor van de Vitamix blender is voorzien van een automatisch bescherming tegen overbelasting, om oververhitting te voorkomen. Mocht de motor oververhit raken, dan kan dit ook een brandlucht geven.

Als dit gebeurt, schakel de stroom uit en wacht 45 minuten, zodat de machine kan afkoelen of resetten. Bij een hoge kamertemperatuur kan het resetten wat langer duren. U kunt de resettijd verkorten door de container van de basis te halen, de stekker van de machine uit het stopcontact te nemen en met een föhn op de koude stand lucht in het middelste deel aan de onderkant van de motor te blazen.

Het slijpende geluid kan erop wijzen dat de kogellager van de messen versleten is. Neem contact op met de klantenservice om dit probleem op te lossen.

De motor van de Vitamix is voorzien van een automatische bescherming tegen overbelasting om overhitting te voorkomen.

Wat te doen als de motor oververhit is:

Als dit gebeurt, schakel de stroom uit en wacht 45 minuten, zodat de machine kan afkoelen of resetten. Bij een hoge kamertemperatuur kan het resetten wat langer duren. U kunt de resettijd verkorten door de container van de basis te halen, de stekker van de machine uit het stopcontact te nemen en met een föhn op de koude stand lucht in het middelste deel aan de onderkant van de motor te blazen.

 

Neem contact op met de klantenservice als u uw machine nog steeds niet kunt starten.

De motor van de Vitamix is voorzien van een automatische bescherming tegen overbelasting om overhitting te voorkomen.

Wat te doen als de motor oververhit is:

Als dit gebeurt, schakel de stroom uit en wacht 45 minuten, zodat de machine kan afkoelen of resetten. Bij een hoge kamertemperatuur kan het resetten wat langer duren. U kunt de resettijd verkorten door de container van de basis te halen, de stekker van de machine uit het stopcontact te nemen en met een föhn op de koude stand lucht in het middelste deel aan de onderkant van de motor te blazen.

Neem contact op met de klantenservice als u uw machine nog steeds niet kunt starten.

Controleer je snelheid

De Vitamix-machine presteert het beste op hoge snelheid om voedsel te verpulveren en dikke mengsels te verwerken.

Controleer uw hoeveelheid

Het verwerken van gekookte aardappelen, gekookte rijst of gekookte bonen zorgt voor een zwaardere belasting van de machine dan normaal. U kunt overwegen om de hoeveelheid voedsel in de container met de helft te verminderen (afhankelijk van met hoeveel voedsel u bent begonnen) en eventueel een beetje vloeistof toe te voegen.

Volg de volgorde van ingrediënten

Wanneer u een recept van Vitamix volgt, moet u de ingrediënten in de aangegeven volgorde in de container doen. Als u uw eigen recept gebruikt, volg dan deze volgorde voor full-size containers: eerst vloeibare ingrediënten (water, sap, yoghurt), gevolgd door zachtere ingrediënten (tofu), dan sappiger fruit en groenten (druiven, komkommers), steviger fruit en groenten ( appels, wortelen), bevroren ingrediënten (bevroren bessen) en ten slotte ijs. Droge ingrediënten zoals eiwitpoeders moeten het ijs volgen.

Gebruik de tamper

Als ingrediënten niet vrij circuleren, kan de tamper worden gebruikt om de voedselstroom te verbeteren. Terwijl de machine draait en met het deksel stevig op zijn plaats, steek de tamper door de opening van de dekselplug en houd deze in een van de hoeken van de container. Als er een luchtzak rond het blad is, zal de tamper  de luchtzak vrijgeven en een continue stroom voedsel door de bladen creëren.

Als u merkt dat uw motor de messen niet meer draait, moet u de machine loskoppelen, de container van de motorbasis verwijderen en naar de aandrijf kijken (de plastic cirkel rond de metalen koppeling waar de container de basis raakt). De drive socket moet goed zijn bevestigd, maar kan vrij ronddraaien.

Neem contact op met de klantenservice als de aandrijf is gebarsten, stevig is bevestigd en niet kan worden verplaatst of gemakkelijk kan worden verwijderd.

De container beweegt een beetje op de motorvoet wanneer de machine wordt aangezet. Maar als uw motorvoet staat te wiebelen op het aanrecht, dan is er een probleem met de aandrijf  of met de rubberen voeten aan de onderkant van de machine. Neem contact op met de klantenservice.

Vet op of rond de machine kan erop duiden dat er te veel vet in de kogellager zit of dat de kogellager van de messen is versleten. Neem contact op met de klantenservice als het probleem aanhoudt.

De messen in de Vitamix containers hoeven nooit geslepen te worden. Het zijn hamermolenbladen, gemaakt om te verpulveren en niet om te snijden. Als u vermoedt dat de kwaliteit is veranderd, kan er een ander probleem zijn met de machine. Wij raden aan om contact op te nemen met de klantenservice.

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 100% betaling achteraf is niet mogelijk. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

MBS Online B.V.
De Giesel 5
6081 PG  Haelen
Geopend tussen 8.30 uur en 17.00 uur
E-mailadres: info@mbsonline.nl
KvK-nummer: 61563765
Btw-identificatienummer: NL854392920B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

De garantie op elke Vitamix-machine is alleen geldig in het land waar het product gekocht is.

De Vitamix-machines kunnen verschillende stekkers bezitten. Gebruik in Nederland alleen de Vitamix-machines met een Europese stekker.

Grote Vitamix-machines maken zichzelf in 60 seconden of minder schoon, zonder demontage.

Afhankelijk van het jaar waarin uw machine is gemaakt, vindt u de naam van uw Vitamix-model op de voorkant van de motorbasis of op een etiket op de onderkant van de motorvoet. Tevens staat dit op uw factuur of op de originele verpakking.

Het serienummer staat aan de achterkant of onderkant van de motorvoet, onder de streepjescode.

U kunt betalen met iDeal, Creditcard of Bancontact.