Privacybeleid

Algemeen
De website “www.vitamixshop.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden jou ter beschikking gesteld door M.B.S. Online B.V. (hierna: MBS Online), statutair gevestigd te Haelen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Holland onder nummer 61563765. Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.

MBS Online garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

 

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

 

Mocht je hierna alsnog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@mbsonline.nl.

 

Op welke rechtsgronden verwerken wij jouw gegevens? Om alle bestelprocessen zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben we bepaalde persoonlijke gegevens nodig. Zonder deze gegevens komen de producten niet aan op het juiste adres. Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met jou, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met jouw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

 

Delen van gegevens met externe partijen
Wij wisselen je gegevens alleen met externe partijen uit indien dit noodzakelijk is. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. In ons geval is het dus noodzakelijk om gegevens door te sturen naar ons distributiecentrum en zij weer naar de bezorgdienst. Zij zullen deze gegevens gebruiken voor het afleveren van een pakketje of voor het maken van een bezorgafspraak. Aangezien wij de veiligheid van persoonlijke gegevens erg belangrijk vinden, eisen wij dit ook van externe partijen met wie wij jouw persoonlijke gegevens uitwisselen. Deze partij mag jouw gegevens dan ook alleen gebruiken voor het doel waarvoor de externe partij de gegevens gekregen heeft.

 

Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Veiligheid
De wachtwoorden in het systeem worden versleuteld opgeslagen.
Er worden geen bijzondere gevoelige persoonsgegevens in de database opgeslagen. Bij on-versleutelde berichten worden alleen persoonsgegevens verstuurd die strikt noodzakelijk zijn.  
Extra beveiliging en controles worden door de hostingpartij uitgevoerd. Website, webserver en database worden continue up-to-date gehouden. 

Opslaan van jouw gegevens
Je gegevens worden opgeslagen in verschillende applicaties. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen dus daarom voldoen onze applicaties aan strenge regels. De website heeft een account bij de Thuiswinkel privacytool. Wij hebben daarin inzicht op onze datalekken en kunnen dit zo snel mogelijk oplossen en zien in de privacytool.  

 

Wat doen we met jouw gegevens?
We gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden. Zoals het leveren van je bestelling en reparaties.

 

1. Leveren van een bestelling: Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan externe partijen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. We eisen van onze externe partijen dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen.
2. Voor het uitvoeren van reparaties maken we gebruik van een andere partij. Die partij kan daarvoor jouw gegevens gebruiken.

 

Duur van de opslag
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit houdt niet in dat wanneer het pakketje geleverd is, wij de gegevens direct kunnen verwijderen. MBS Online werkt niet met bijzondere persoonsgegevens. De enige gegevens die wij van je hebben zijn je naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.

 

Klantvragen
Heb je ons een vraag gesteld via de mail dan wordt deze mail (inclusief je persoonlijke gegevens)
binnen één maand verwijderd.

 

Fiscale bewaarplicht
MBS Online is wettelijk verplicht haar administratie voor een termijn van zeven jaar te bewaren. Hieronder vallen dus ook de bestellingen en facturen van klanten.

 

Garantie
Om de consument wettelijke garantie te kunnen bieden moeten persoonlijke gegevens bewaard worden. Bij sommige producten is de garantie twee jaar, maar moeten de gegevens alsnog zeven jaar bewaard blijven zoals bij ‘fiscale bewaarplicht’ is aangegeven. Voor sommige producten geldt een garantietermijn van tien jaar en in dit geval worden de gegevens dan ook tien jaar bewaard.

 

Vraag over je gegevens?
Wil je je gegevens inkijken, aanpassen, laten verwijderen of heb je andere vragen hierover? Neem dan contact met ons op via verkoopnl@mbsonline.nl. Wij kunnen een verzoek accepteren of weigeren, geheel afhankelijk van het soort verzoek.

Je kunt ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven.

Bepaalde gegevens kun je van ons meekrijgen. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met je zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebt gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van een factuur.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten.

Email
Wij hebben geen commerciële e-mails of nieuwsbrieven waar u als consument voor kunt aanmelden. Wij verstrekken ook geen emailadressen van consumenten aan partners en derden zodat zij ook commerciële e-mails kunnen sturen.